Windows Phone实境商城安装说明
 
01/05
 
打开手机中的设置,进入工作区,点击添加账户
账户电子邮件地址为1780213####@3dgow.com(“1780213####”是您的实境手机号),密码为Abcd1234。点击注册
 
 
02/05
 

打开Apps@Work,输入邮件地址1780213####@3dgow.com,密码Abcd1234。登录后点击安装实境商城

 
 
 
03/05
 
登录后点击安装实境商城
 
 
 
04/05
 

安装完成后打开实境商城App

 
 
 
05/05
 

点击购物输入实境商城手机号及信用卡四位尾号登录即可